cd

Kwaliteit als enige ambitie

Het is onze missie om het leven van de cliënt iedere dag een beetje beter, leuker en mooier te maken. Hierbij staat gastvrij, kundig & authentiek zorg verlenen altijd centraal. Zo dragen we met jou en zorgpartners in heel Nederland bij aan de zorg. Samen 100%. 

Medical Groep is gespecialiseerd in de menslievende zorg voor hulpbehoevenden op het gebied van verpleging en verzorging. Wij springen in op de vraag naar flexibele zorgprofessionals en bieden expertise en continuïteit, zowel in de intramurale als extramurale zorgverlening. 

Naast het leveren van expertise en capaciteit vinden we het belangrijk om bij te dragen aan een betere zorg in de toekomst. Door nieuwe arbeidskrachten op te leiden en ons netwerk beschikbaar te stellen aan zorgpartners zorgen we samen voor betere zorg, nu maar ook in de toekomst. 

Ambinex in het kwaliteitsregister CRKBO

30-06-2021

Ambinex in het kwaliteitsregister CRKBO

Ambinex is weer voor 4 jaar geregistreerd in het kwaliteitsregister CRKBO. Dit betekent dat Ambinex aan alle voorwaarden van de kwaliteitscode voldoet en hiermee een erkend trainingsbureau is. Ambinex is een van de opleidingstakken van Medical Groep voor o.a. klinische lessen en zorgtrainingen.

Wat is het CRKBO?

In het CRKBO register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De CRKBO normen en voorwaarden worden opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland.

Ambinex

Ambinex heeft in april 2021 een intensieve interne audit gehad. We mogen nu met trots vertellen dat we voldoen aan de voorwaarden van het CRKBO en erkend zijn als trainingsbureau. Daarmee voldoen aan de voorwaarden van de kwaliteitscode.

Wat houdt een CRKBO registratie in?

Elke 4 jaar is een nieuwe audit nodig om onze registratie bij het CRKBO te behouden. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen).

Uitgangspunten bij de audit zijn:

 • Zorgvuldigheid
 • Rechtszekerheid
 • Redelijkheid
 • Betrouwbaarheid
 • Kenbaarheid

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen:

 • Organisatie
 • Trainers
 • Voorlichting
 • Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
 • Uitvoering
 • Examinering

Klachtenregeling

Ambinex voldoet daarmee aan de kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO. Alle onderdelen in de audit dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen.

BTW vrijgestelde (beroeps)opleiding

Een fijne bijkomstigheid van de registratie is dat Ambinex geen BTW op de cursusprijs hoeft te berekenen.

Nooit te oud om een stap te nemen in je ontwikkeling
Week tegen Eenzaamheid
Ellens ervaring met de BBL-opleiding Lerend Medewerker Verpleegkundige