Training Wet Zorg en Dwang (WDZ)

Context WZD

De Wet zorg en dwang (WZD) regelt dat er aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking tegen zijn wil zorg verleend kan worden als dat nodig is. Dit voorkomt dat diegene zichzelf of iemand anders ernstig benadeelt. In de WZD wordt dit ook wel onvrijwillige zorg genoemd. De wet regelt wanneer er onvrijwillige zorg verleent kan worden, welke besluitvormingsprocedure daaraan voorafgaat en wanneer evaluatie moet plaatsvinden. De besluitvormingsprocedure zorgt ervoor dat zorgvuldig onderzocht wordt of alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Alleen als dat niet het geval is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. De wet vervangt de huidige Wet Bopz en is op 1 januari 2020 in werking getreden.

De WZD is van toepassing op cliënten met een indicatie voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische stoornis of verstandelijke beperking, ongeacht of zij opgenomen zijn of thuis wonen. Daarnaast is de WZD van toepassing op cliënten die geen indicatie hebben voor langdurige zorg, maar vanwege hun psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking zijn aangewezen op zorg.

Wat we je meegeven

Deze training behandelt de Wet WZD en concentreert zich vooral op het eerste doel van de WZD: het voorkomen van de inzet van onvrijwillige zorg. Hiervoor is inzicht nodig in de alternatieven voor onvrijwillige zorg en de methoden om, door een cyclisch proces, zicht te krijgen op alternatieven.

De training is gericht op de praktische invulling van de WZD in de zorginstelling. Met als basis de wet- en regelgeving hebben we de vertaalslag gemaakt naar de zorgorganisatie.

Je leert:

  • wet en regelgeving;
  • de rechten en plichten van de cliënt;
  • welke wetten voor jou van belang zijn en wat deze zeggen over jou;
  • of je de rechten van de cliënt mag schenden en wanneer;
  • het stappenplan waar alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen;
  • casuïstiek bespreken.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor de zorgprofessional die belast of betrokken zijn met de Wet zorg en dwang.

Urenbelasting

De training duurt 1 dagdeel en er is geen studiebelasting voor of na de training nodig.

Je ontvangt een certificaat na deelname.

Nog niet uitgeleerd? Ga door met Take Care

De Take Care training vormt een stevige basis in het de-escalerend werken en de technieken om de veiligheid te herstellen. Theorie en praktijk komen in deze training samen. Je krijgt door de theorie inzicht in een de-escalerende attitude. In het praktijk gedeelte worden er technieken aangeleerd en geoefend die toepasbaar zijn in een onveilige situatie waarbij een cliënt fysiek destructief gedrag laat zien. De technieken zijn proportioneel in te zetten en zijn gericht op het humaan toepassen van fysieke kortdurende begrenzing.

Contactformulier Trainingen