Training Be There Bejegening

Onze visie

Er zijn voor een ander is het meest essentiële onderdeel om hulp te mogen verlenen als zorgprofessional. Vanuit daar is de naam voor de training Be There ontstaan. Be there wordt ingezet zodat je als zorgprofessional oprechte aandacht meegeeft in de omgang met een cliënt. Bij het verlenen van zorg heb je altijd de ander in gedachte. Present zijn is meer dan alleen luisteren. Het is oprechte interesse en zelfbewust zijn. Door de juiste attitude, kennis en vaardigheden in te zetten maak je écht contact met een ander en kan je diegene beter helpen. Be There vorm de basis waaruit je er gastvrij, kundig en authentiek bent voor de ander. Het doel is om betrouwbare en oprechte verbindingen op te bouwen met een cliënt.

“Je kunt in contact pas doen wat de ander nodig heeft, als je jezelf kunt beïnvloeden.”  

Wat je je meegeven

In deze basistraining worden elementen vanuit menslievende bejegening en presentie omgezet naar vaardigheden, kennis en inzichten. Hierdoor maak je betrouwbare verbindingen. Be There behandelt vier verschillende fasen waarin verbindingen plaatsvinden. Vanuit daar kan je jezelf beïnvloeden. Je leert hoe je oprechte aandacht en gesprekvoering, begroeting vanuit menslievende bejegening en een betrouwbare afronding geeft. Alles gericht op vaardigheden om present te zijn en een betrouwbare relatie op te bouwen met de ander.

Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De theoretische kant van presentie en menslievende bejegening. Je leert uitgangspunten en hoe je deze gebruikt om er oprecht te zijn voor een ander.
 • Vaardigheden om jezelf te beïnvloeden naar present zijn voor een ander.
 • Menslievende contact aangaan. Je leert wat er nodig is bij de begroeting om de samenwerking te starten. Daarnaast ontdek je welke valkuilen er zijn en waar de focus ligt van de hulpverlener.
 • Gespreksvoering vanuit presentie en menslievende bejegening. Je leert hoe je vanuit oprechte interesse en menslievende bejegening meerwaarde hebt voor een ander.
 • Regie over emotie in gespreksvoering. Je leert hoe je iemands destructieve manier van gespreksvoering beïnvloedt zonder aanvallend te zijn.
 • Continuïteit vanuit betrouwbare afronding. Je leert hoe het einde van contact vanuit de wens van de ander de opening voor het vervolg gaat zijn.

Resultaat

Na afloop van deze training:

 • heb je inzicht gekregen in de visie van Be There en wat er mee wordt beoogd;
 • heb je inzicht en vaardigheden gekregen om jezelf te beïnvloeden vooraf en tijdens contact er te zijn vanuit oprechte presentie voor de ander;
 • heb je inzicht gekregen en vaardigheden aangeleerd om passende communicatie, houding en attitude toe te passen bij aanvang, tijdens en ter afsluiting van gespreksvoering om betrouwbare verbindingen te realiseren;
 • heb je interventies aangeleerd om destructieve communicatie vanuit menslievende bejegening om te zetten naar prettige gespreksvoering;
 • heb je gereflecteerd op jouw proces en persoonlijke ontwikkeling als zorgprofessional.

Doelgroep

Iedere professional die in meer of mindere mate werkt met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag in de zorg. Zowel MBO, HBO als WO en zowel directe zorg als ondersteunend. Mocht je als ouder of verzorger willen deelnemen, neem dan even contact met ons op via het contactformulier.

Tijdsbesteding

 • Deze training bestaat uit twee dagdelen en er is geen studiebelasting voor of na de training nodig
 • Mocht je als team geïnteresseerd zijn in het volgen van deze training, neem dan contact op.

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat.

Contactformulier Trainingen