Samen verantwoordelijk voor de beste zorg - Medical Groep

Samen verantwoordelijk

Door Desiré Poll

'Samen verantwoordelijk voor de beste zorg'

Slechts twee van de vijftig thuiszorgorganisaties die de Consumentenbond onderzocht voldoen bij het eerste inspectiebezoek aan de eisen voor goede en veilige zorg. De Consumentenbond onderzocht de rapportages die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op haar website publiceerde. Goede en veilige zorg blijkt dus niet zo vanzelfsprekend. En dat zou het wel moeten zijn.

Patiëntveiligheid
De IGJ constateerde bijvoorbeeld dat medewerkers zonder de juiste papieren verpleegkundige handelingen uitvoerden, zoals het toedienen van insuline en sondevoeding. En dat blijkt ook uit een peiling van V&VN: 40 procent van de ondervraagden geeft aan dat er bij hen op de werkvloer collega’s worden ingezet die het werk dat ze uitvoeren niet mogen uitvoeren én niet kunnen uitvoeren. Uit die peiling blijkt dat zelfs beveiligers worden gevraagd om te helpen met ondersteunende taken en krijgen net startende collega’s te weinig begeleiding op hun werkplek. Van de ondervraagden maakt 80 procent zich zorgen over de risico’s die dit kan opleveren voor de patiëntveiligheid en het welzijn van de cliënten. De patiëntveiligheid is dus in het geding. En dat is het moment dat er alarmbellen moeten afgaan.

Ambinex
Dit geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat zorgprofessionals bevoegd en bekwaam blijven. Ambinex is de scholingstak van Medical Groep. Bij Ambinex maken we het zorgprofessionals zo gemakkelijk mogelijk om de juiste kennis, vaardigheden en technische handelingen in de zorg up-to-date te houden. Met ons Mobiele Skillslab rijden we door heel Nederland. Zo kunnen zorgprofessionals geaccrediteerd voorbehouden handelingen oefenen en toetsen op locatie. Ook organiseren wij regelmatig bijscholingen op het gebied van verpleegtechnische handelingen. Bijvoorbeeld zwachtelen, injecteren, katheteriseren, sondevoeding en diabeteszorg. Zo houden we de kennis van zorgprofessionals actueel. Want hoe zekerder een zorgprofessional de handelingen uitvoert bij een cliënt, hoe meer vertrouwen de cliënt heeft in de bekwaamheid van de professional. We luisteren ook graag naar onze medewerkers: waar is behoefte aan? Wat zijn de wensen van onze zorgmedewerkers? Met goede ideeën vanuit het werkveld gaan wij graag aan de slag. Zorgprofessionals zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun deskundigheid en ontwikkeling en wij helpen ze daar graag bij.

Feeling met de werkvloer
Nu ben ik al bijna 40 jaar werkzaam in de zorg en heb ik verschillende functies gehad. Op dit moment werk ik als Manager Scholing, Opleidingen en Cursussen bij Medical Groep en ben ik betrokken bij Ambinex. Daarnaast werk ik met kwetsbare demente ouderen. Niet alleen om feeling te houden met de werkvloer, maar vooral omdat zorg mijn passie is. Aandacht geven aan de cliënt. Zorgen dat ze gezien en gehoord worden. En ze betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. De béste zorg leveren daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Binden en boeien
Vooral in tijden van personeelstekorten is het belangrijk om zorgprofessionals te binden en boeien. Dat doen we onder meer door scholing. Door zorgprofessionals te informeren over de nieuwste kennis en vaardigheden. Maar ook door ze te helpen bij een volgende stap in hun carrière. Ik geloof dat flexibiliteit de sleutel is tot persoonlijk succes voor de toekomst. Flexibiliteit geeft vrijheid. Die vrijheid geven wij onze zorgprofessionals graag bij Medical Groep. Door ze zelf baas te laten zijn over hun eigen rooster, zodat het makkelijk is te combineren met een studie of het gezinsleven, kunnen ze een goede balans vinden tussen werk en privé. Ook verbinding en binding met onze zorgprofessionals vinden wij belangrijk. Door ze bijvoorbeeld een vast contract en een leaseauto aan te bieden en ze te verrassen met leuke extra’s. Leg die hardwerkende verzorgenden en verpleegkundigen eens in de watten!

Personeelmix
Door de toenemende complexe zorgvraag is er behoefte aan een goede personeelsmix. Dat betekent goed opgeleide zorgprofessionals, van verzorgende tot verpleegkundig specialist. Wij geloven dat een optimale personeelsmix zorgt voor goed op elkaar afgestemde zorg. Zo kunnen zorgprofessionals elkaar aanvullen en verantwoordelijkheid nemen. Een team dat goed op elkaar is afgestemd verlaagt de werkdruk en verhoogt het werkplezier! Gelukkig zit het over het algemeen wel goed met het werkplezier: negen op de tien zorgverleners vindt het werk inhoudelijk leuk en gaat met plezier naar het werk. Ruim vier op de vijf zorgverleners is trots op het werk dat zij doen. Zij geven hun baan gemiddeld een 7,5. Zorgverleners zijn vooral tevreden over de contacten met collega’s en cliënten, dat blijkt uit een onderzoek van Nivel.

Zorgprofessionals staan in het hart van de vernieuwde zorg en dat vereist een andere houding, kennis en vaardigheden. Hoewel scholing een individuele opgave is, gaat het pas werken als het organisatiebreed wordt aangepakt. Het is heel eenvoudig om als zorginstelling zorgprofessionals te voorzien van de juiste (bij)scholing. Laat Medical Groep een inspiratiebron zijn!

Desiré Poll
Manager Scholing, Opleidingen en Cursussen