Revalidatie

Revalidatie is herstel, of letterlijk weer valide worden na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Een gespecialiseerde revalidatiearts coördineert  de multidisciplinaire behandeling en schrijft de juiste disciplines voor, zoals fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk of hulp van een revalidatieverpleegkundige.

Medisch specialistische revalidatie richt zich op twee hoofdgroepen: de neurologische en niet-neurologische aandoeningen. Niet-neurologische aandoeningen zijn letsels of beperkingen die hun oorzaak vinden in het lichaam, zoals gewrichtsproblemen, reuma en rugklachten. Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van de hersenen en/of het zenuwstelsel, zoals MS, Parkinson en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Naast deze specialismen bestaat er geriatrische revalidatie. Deze vorm vindt meestal plaats in verpleeghuizen, onder de verantwoordelijkheid van een geriater of specialist ouderengeneeskunde.