Zorgwoningen

Een zorgwoning is een huurwoning waarin mensen die zorg nodig hebben zelfstandig kunnen wonen, maar die wel in de nabije omgeving is van een zorginstelling, vooral bedoeld voor ouderen en gehandicapten. Een zorgwoning biedt meer mogelijkheden dan een aanleunwoning. Een zorgwoning is dan ook een geschikte woning voor mensen die veel zorg nodig hebben. De zorg wordt meestal geleverd door de zorginstelling.

Bewoners wonen er zelfstandig, maar kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Om voor een zorgwoning in aanmerking te komen, moeten mensen ingeschreven staan als woningzoekenden. Cliënten die thuiszorg ontvangen die geregeld is via een ziektekostenverzekering of via de Wlz (Wet langdurige zorg) kunnen met voorrang in aanmerking komen voor zo’n zorgwoning.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!