Zorgverzekering

De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg. Kenmerkend zijn de verzekerings- en acceptatieplicht. De verzekerde is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een aanbieder naar keuze. Andersom heeft de zorgverzekeraar de plicht om iedereen die dat wil, te accepteren voor de basisverzekering.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt ieder jaar opnieuw de inhoud van het basispakket vast. Voor volwassenen geldt een eigen risico. De basisdekking verzekert bijvoorbeeld mondzorg tot 18 jaar, geneeskundige zorg, zoals zorg door huisartsen en medisch specialisten, hulpmiddelenzorg, opname, behandeling en verpleging in een ziekenhuis, verloskundige hulp en kraamzorg.

Verzekerden kunnen kiezen uit een naturapolis, restitutiepolis of een combinatiepolis. Bij een naturapolis kan men kiezen uit bepaalde zorgverleners waar de zorgverzekeraar contracten mee afgesloten heeft. Bij een restitutiepolis is er vrije keuze van de zorgverlener, maar er kan wel worden afgesproken dat er niet meer dan het marktconforme tarief wordt vergoed.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!