Zorg(leef)plan

Een zorg(leef)plan (ook wel behandelplan genoemd) is een plan waarin een beschrijving en het doel van de behandeling en de algemene gegevens van een patiënt in beschreven staat. Het zorgleefplan helpt om de cliënt zo te ondersteunen dat hij zijn leven, ondanks zijn ziekte of beperking, zo goed mogelijk kan voortzetten. In het zorgleefplan staan doelen en afspraken die de zorgverlener met de cliënt maakt.

De kwaliteit van leven staat voorop en wordt beschreven aan de hand van vier aandachtsgebieden: het lichamelijk welbevinden, de woon- en leefomstandigheden, participatie of deelname in de samenleving en het mentaal welbevinden.

In principe mag elk niveau medewerker een zorgleefplan schrijven. De afspraken over wie eindverantwoordelijk is, verschillen wel per organisatie. In de praktijk gebeurt het opstellen van een zorgleefplan vanaf niveau 3. De taak wordt vaak overgedragen aan VIG’ers met veel werkervaring of een vervolgopleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er). Ook de medewerkers die geen zorgleefplan opstellen maar wel met de cliënt te maken hebben, signaleren.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!