ZN: Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland is de belangenorganisatie van ondernemingen die in Nederland verzekeringen voor ziektekosten aanbieden, oftewel zorgverzekeringen. ZN is gevestigd in Zeist en telt ongeveer  negentig medewerkers.

Zorgverzekeraars Nederland is opgericht in 1995 en is voortgekomen uit een fusie van de Vereniging van Zorgverzekeraars en het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekosten. De ledenvergadering komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar. De ledenvergadering benoemt ook het bestuur van ZN.

Vanaf de oprichting in 1995 was Hans Wiegel voorzitter van de ZN. In 2012 werd hij opgevolgd door André Rouvoet. De algemeen directeur is Petra van Holst.