WTCG

WTCG staat voor Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. In plaats van de buitengewone uitgaven voor de belasting te moeten aftrekken krijgen chronisch zieken en gehandicapten automatisch elk jaar een tegemoetkoming in de extra kosten die gemaakt moeten worden. In de loop van de jaren heeft de overheid wel een aantal van deze tegemoetkomingen afgeschaft.

In 2014 is de algemene tegemoetkoming Wtcg en de Compensatie eigen risico afgeschaft. In plaats daarvan kan  de gemeente ondersteunen via de Wmo of bijzondere bijstand. De fiscale aftrek voor uitgaven aan specifieke zorgkosten blijft bestaan, in aangepaste vorm.

Ook de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten, voor mensen die een Wajong-, WIA-, of WAO-uitkering ontvangen, blijft gehandhaafd. Het UWV voert deze tegemoetkoming uit.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!