Woonzorgcentrum

Complex van zelfstandige woningen gericht op beschermd wonen met een zorg- en servicearrangement, maar met een contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. Het is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar geen verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg nodig hebben. Een woonzorgcentrum wordt ook wel een serviceflat of woonzorgcomplex genoemd en bestaat uit zelfstandige appartementen in een gewone woonwijk. Er zijn ook gezamenlijke ruimtes, zoals een recreatieruimte.

Een zorgcentrum is geschikt voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of persoonlijke verzorging. De geboden zorg valt onder verschillende regelingen, zoals wijkverpleging enĀ Wmo.