WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die ervoor zorgt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en blijven participeren in de samenleving. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen zelfredzaam zijn. Onder de Wmo vallen bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten (respijtzorg), een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis.

De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven, waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Gemeenten mogen voor de ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK is een indicatie te vinden van de hoogte daarvan.

De organisatie van de Wmo verschilt per gemeente. Sommige gemeenten hebben een WMO-loket, anderen kiezen voor sociale wijkteams waar mensen met hun hulpvraag terecht kunnen.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!