WMCZ

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) regelt de oprichting van een cliëntenraad met de bijbehorende bevoegdheden in alle zorginstellingen. Cliënten of patiënten kunnen meepraten over het beleid van de instelling, via de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. De raad bestaat uit cliënten, maar ook uit familieleden van cliënten. Bij het nemen van beslissingen moet het bestuur rekening houden met het advies. Als de instelling toch wil afwijken van dit advies, moet ze duidelijk maken waarom dat zo is.

Om goed te kunnen functioneren, heeft de cliëntenraad een aantal rechten, zoals het recht op informatie, op overleg, het recht om een onderzoek in te stellen of een bestuurslid voor te dragen. Instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg moeten een cliëntenraad hebben. Elke twee jaar moet de organisatie opnieuw proberen om een cliëntenraad samen te stellen.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!