WKCZ

WKCZ staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet is op 1 januari 2016 ingegaan. Op grond van deze wet moet iedere zorginstelling beschikken over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een klachtenfunctionaris. De wet geldt voor alle zorgaanbieders, zowel zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals zzp’ers.

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. Ze voelen zich niet gehoord of vinden dat hun klachten op een onpersoonlijke manier worden afgedaan. Met de komst van deze wet krijgen cliënten een sterkere positie. Zorgmedewerkers moeten voorvallen in de zorg veilig kunnen melden.

De overheid heeft deze wet in het leven geroepen met als doel dat er meer openheid komt over klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg, waar zorgverleners weer van kunnen leren. Zo kan de zorg worden verbeterd. Deze wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!