Wijkverpleging

Wijkverpleging is het geven van medische hulp bij mensen thuis, voor mensen de thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een chronische ziekte of lichamelijke aandoening.

Wijkverpleging thuis is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor en er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Mensen die wijkverpleging nodig hebben, kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder.

Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst van thuiszorgorganisaties. Onder wijkverpleging valt de verpleging en zorg die de cliënt thuis krijgt, zoals hulp bij het aankleden, het douchen, naar het toilet gaan en wondverzorging. De wijkverpleegkundige geeft in de eerste plaats medische hulp, maar help ook om de zorg met andere professionele zorgverleners te regelen, zoals een medisch specialist of maatschappelijk werker.