WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. De wet is bedoeld om de positie van cliënten die zorg nodig hebben, te versterken.

Als een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst. De Wgbo regelt het recht op informatie over de medische behandeling, toestemming voor een medische behandeling, inzage in het medisch dossier, het recht op privacy en geheimhouding, vrije artsenkeuze en vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen.

Naast rechten hebben patiënten ook plichten, bijvoorbeeld om de zorgverlener zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de problematiek en medische adviezen op te volgen. De Wgbo regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of een ernstige handicap te voorkomen.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!