Verpleegkundige

Een verpleegkundige is iemand die voor zijn of haar beroep zieken verpleegt. Verpleegkundigen kunnen uiteenvallen in twee groepen: Regie Verpleegkundige (HBO) en Basis Verpleegkundigen (MBO). Na de bacheloropleiding kunnen verpleegkundigen zich specialiseren in bijvoorbeeld kinderverpleegkunde, ziekenhuisverpleegkunde of geriatrische verpleegkunde.

Verpleegkundigen werken in ziekenhuizen, in de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, privéklinieken e.d.

Daarnaast houden verpleegkundigen zich bezig met het uitvoeren van geneeskundige of psychologische behandelingen in opdracht van en arts of psycholoog. Ze mogen geen medische, maar wel een verpleegkundige diagnose stellen.