Verpleeghuis/verzorgingshuis verpleging/verzorging

In een verpleeghuis krijgen mensen hulp die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ze krijgen daar verpleging, verzorging en begeleiding. Sommige mensen verblijven er een korte tijd, bijvoorbeeld omdat ze moeten herstellen van een operatie of gaan revalideren na een ongeluk of beroerte. Veel oudere mensen blijven langere tijd in het verpleeghuis, vaak voor de rest van hun leven.

Ze krijgen erĀ somatische zorg, voor lichamelijke problemen, en psychogeriatrische zorg. Dit is zorg voor ouderen met psychische of sociale problemen. Veel ouderen hebben geheugenstoornissen of problemen met het gedrag, zoals onrust en agressie.