Transmurale zorg

Transmurale zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd. Dit is een dynamische vorm van zorg, waarbij zorg wordt aangeboden door meerdere zorgverleners. Dit kan bijvoorbeeld thuiszorg en de zorg van een huisarts en polikliniek betekenen. Intramurale zorg en extramurale zorg worden gecombineerd. De betekenis van transmurale zorg is dus zorg die zowel in huis als op locatie wordt geleverd.

Een voorbeeld is dat een patiënt met kanker thuis een chemokuur krijgt in plaats van in het ziekenhuis. Medisch specialisten komen dat thuis verzorgen. De nazorgen wordt gedaan door verpleegkundigen vanuit de thuiszorg, in overleg met specialisten uit het ziekenhuis.

De zorg is toegesneden op de behoeften van de patiënt en wordt verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen zorgverleners uit de eerste en tweede lijn.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!