Tijdelijke opname

Tijdelijke opname is een korte opname in een verzorgings- of verpleeghuis gedurende maximaal zes weken bij een toegenomen zorgbehoefte, ter ontlasting van de mantelzorg of bij ziekte van de mantelzorger. Een tijdelijke opname wordt wel kortdurende opname genoemd. Het kan bijvoorbeeld gaan om opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Dit is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die tijdelijk meer zorg nodig hebben of die door tijdelijke uitval van mantelzorg niet in de thuissituatie kunnen blijven.

Het doel van een tijdelijke opname is dat de patiënt zo snel mogelijk naar de eigen leefomgeving kan terugkeren. Een tijdelijke opname kan ook als doel hebben de thuissituatie te ontlasten.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!