Thuiszorg

Thuiszorg is zorgverlening buiten het ziekenhuis of zorginstelling. Dit behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

Thuiszorg is bedoeld voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen of die verpleegkundige hulp nodig hebben. De patiënt kan zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen.

Thuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet voor langdurige zorg (Wlz). Om in aanmerking te komen voor thuiszorg heeft een cliënt een indicatie nodig van het CIZ. Vanaf 2007 valt huishoudelijke thuiszorg onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er is ook de mogelijkheid om thuiszorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!