Tbs

Tbs is de afkorting van terbeschikkingstelling. Dit is een straf waarbij een psychisch gestoorde veroordeelde zich verplicht moet laten behandelen. Tbs is een behandelmaatregel die de rechter oplegt aan mensen die zware delicten hebben gepleegd en lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis, die in meer of mindere mate hun gedrag beïnvloedt. Tbs wordt mede opgelegd met het doel de samenleving te beveiligen.

Mensen die veroordeeld worden tot Tbs, zijn niet geheel verantwoordelijk voor hun daden. Ze zijn verminderd of volledig ontoerekeningsvatbaar. Voor het deel van het delict dat hen wel is aan te rekenen, kan de rechter gevangenisstraf opleggen. Tbs is er in twee soorten: tbs met voorwaarden en tbs met dwangverpleging. Welke soort tbs een dader krijgt, is afhankelijk van het misdrijf en de kans op terugval.

Tbs met voorwaarden is een milde vorm van tbs. De dader moet zich aan bepaalde voorwaarden houden, zoals geen alcohol of drugs gebruiken en een meldplicht bij de reclassering. Bij tbs met dwangverpleging wordt de dader verplicht verpleegd in een gesloten tbs-kliniek en krijgt hij verplichte behandeling die is gericht op terugkeer in de maatschappij. Rechters kunnen het toezicht blijven verlengen als de kans op terugval onvoldoende is afgenomen.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!