Somatische zorg

Somatische zorg is de verzorging van lichamelijke klachten. Er zijn verschillende lichamelijke aandoeningen die onder somatische zorg vallen. Ook een combinatie van verschillende aandoeningen is mogelijk. Voorbeelden zijn de ziekte van Parkinson, nierfalen, reuma of kanker. De lichamelijke aandoening kan tijdelijk zijn, maar ook van chronische aard. Alle lichamelijke klachten vallen onder somatiek.

Somatische zorg kan in verschillende vormen worden geboden, zoals volledige opname, zorg bij revalidatie, ondersteuning bij het wonen of een zinvolle dagbesteding.