RVS

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (voorheen: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg) adviseert over het beleidsterrein volksgezondheid en zorg. Dat is bijvoorbeeld de jeugd-, ouderen-, geestelijke gezondheids- en ziekenhuiszorg. Het is een adviesorgaan voor het Nederlandse parlement en de regering. Het centrum voor ethiek en gezondheid is aan de RVS verbonden.

De RVS is actief op het gebied van de zorg voor jeugd, ouderen, de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg. Verschillende kwesties komen aan bod, zoals financiële en organisatorische vraagstukken, medisch-ethische zaken en patiëntenrechten. De kosten van de gezondheidszorg, de wachtlijsten en de schaarste zijn voorbeelden van bedreigingen voor de volksgezondheid, waarover de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving advies heeft uitgebracht.

Voor 2015 heette de raad de Raad voor de Volksgezondheid en  Zorg. De nieuwe raad vervangt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)