RIVM

RIVM staat voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, gevestigd te Bilthoven. RIVM levert informatie aan de overheid voor het gezondheids- en milieubeleid. Het RIVM speelt een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s.

Ook zorgt het RIVM ervoor dat er voldoende goede en betaalbare vaccins beschikbaar zijn voor het rijksvaccinatieprogramma, het Nationaal Programma Grieppreventie of als er een epidemie uitbreekt. Daarnaast doet het RIVM onderzoek naar de veiligheid van medische producten, geneesmiddelen en voedsel en naar de veiligheid voor het milieu.  Opdrachtgevers zijn onder meer het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische Zaken.