Rechterlijke machtiging

Een rechterlijke machtiging is een beslissing dat iemand gedwongen moet worden opgenomen (of blijven). Een rm is geen spoedprocedure. Voor een acute noodsituatie bestaat de inbewaringstelling (ibs). Er zijn verschillende soorten rechterlijke machtigingen: de ‘voorlopige machtiging’ (vm) en de ‘machtiging tot voortgezet  verblijf’ (mvv).

Een cliënt kan op drie manieren een rechterlijke machtiging krijgen. Mensen uit de omgeving vinden dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Dit komt door een ‘stoornis van de geestesvermogens’, bijvoorbeeld een psychische ziekte of verstandelijke beperking. Ze willen dat de cliënt wordt opgenomen in een instelling, maar de cliënt wil dat niet. De cliënt kan ook een rm krijgen als hij al is opgenomen (vrijwillig of met een ibs). Mensen met een psychische ziekte kunnen zelf een machtiging aanvragen: een machtiging op eigen verzoek.

De officier van justitie start de procedure voor een rm. Hij heeft daarvoor een geneeskundige verklaring nodig, die recent is. De rechter beslist of de rm nodig is. Zo ja, dan volgt opname in een psychiatrische instelling.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!