Preventieve zorg

Preventieve zorg is gericht op het voorkomen van ziekten en calamiteiten. Het wordt vaak gebruikt om de kosten in de gezondheidssector terug te dringen. In de zorgsector vinden er allerlei preventieve activiteiten plaats, bijvoorbeeld preventie van hart- en vaatziekten, diabetes of chronische nierschade. Andere voorbeelden zijn het inrichten van rookvrije ruimtes en ondersteuning in beweegprogramma’s.

Als het gaat om preventieve zorg, wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende niveaus: primair, secundair en tertiair. Bij primaire preventie wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van een ziekte dat deze geen kans krijgt. Secundaire preventie legt de nadruk op het vroeg ontdekken van een ziekte of afwijking. Een voorbeeld is het bevolkingsonderzoek borstkanker, waarbij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar hun borsten laten controleren. Tertiaire preventie is erop gericht dat een herhaling van de ziekte voorkomt.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!