Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget is een budget dat naar eigen inzien kan worden besteed aan de zorg die men denkt nodig te hebben. Men kiest zelf van welke zorgverleners en begeleiders men hulp krijgt. Personen die een pgb ontvangen, kopen op deze manier hun eigen zorg in. Het is de tegenhanger van zorg in natura. Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Om in aanmerking te komen voor een pgb, moet er een indicatie gesteld worden. Die wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij een pgb in de Wmo indiceert de gemeente. Dat geldt meestal ook voor jongeren onder de 18 jaar, tenzij de zorgvraag zeer zwaar is. De indicatie wordt vaak gesteld na een ‘keukentafelgesprek’, deze werkwijze is ook bedoeld om fraude te voorkomen.

Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een persoonsgebonden budget te kiezen in plaats van zorg in natura. Men wil zijn of haar leven zelf vormgeven, baas in eigen huis blijven, zelf hulpverleners kiezen en afspraken maken of zorg op tijden die niet door instanties worden geboden.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!