Permanente zorg

Permanente zorg is voortdurende, blijvende zorg. Het kan bijvoorbeeld gaan om 24-uurs zorg aan huis, dag en nacht. Er kunnen verschillende redenen zijn om 24-uurs zorg in te schakelen, bijvoorbeeld als de cliënt in afwachting is van opname in een verzorgings- of verpleeghuishospice of kleinschalige woonvorm. Ook komt het voor dat cliënten die in hun laatste levensfase zijn, de wens hebben om thuis te sterven en daarvoor 24-uurs zorg nodig hebben.

Een andere vorm van permanente zorg is zorg in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of verzorgingstehuis. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die vanwege hun ziekte een multidisciplinaire behandeling en complexe zorg nodig hebben. Voor mensen die permanent in een verpleeghuis wonen, kan verpleeghuiszorg somatisch of psychogeriatrisch zijn of een combinatie van beide.

Een voorbeeld van somatische zorg is de zorg voor mensen die beperkt zijn in hun functioneren als gevolg van een herseninfarct, die lijden aan MS of mensen met niet aangeboren hersenletsel. In het tweede geval gaat het om bewoners die lijden aan diverse vormen van dementie of het syndroom van Korsakov.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!