Pedagogische behandeling

Pedagogische behandeling is behandeling die betrekking op de opvoedingssituatie heeft. De behandeling richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling en gedragsverandering bij het kind. Ouders worden begeleid in het vergroten van opvoedingszekerheid en het versterken van de vaardigheden die nodig zijn voor het opvoeden.

Tijdens de behandeling kan er gebruik worden gemaakt van verschillende technieken, bijvoorbeeld uit de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie is sterk gericht op het hier en nu en moeilijkheden die in het heden spelen. Het kind leert om anders te denken en er wordt nieuw gedrag geoefend. Een andere vorm van therapie die kan worden ingezet, is speltherapie. Ook is het mogelijk om kindercoaching in te zetten en psycho-educatie. Psycho-educatie is voorlichting over psychische problemen, zoals ADHD, autisme en hoogbegaafdheid.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!