Patiënten vertrouwenspersoon

Een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is de persoon bij een zorginstelling waar patiënten of cliënten terecht kunnen voor een vertrouwelijk gesprek over bijvoorbeeld problemen en klachten in verband met geboden zorg- of hulpverlening. Een pvp is onafhankelijk en komt op voor de belangen van de cliënt.

In ieder psychiatrisch ziekenhuis werkt een patiëntvertrouwenspersoon. De pvp is in dienst van een onafhankelijke, landelijke stichting en zijn hulp is gratis. Vaak worden de klachten opgelost door een gesprek met de hulpverleners te voeren. De pvp kan de cliënt bijstaan tijdens zo’n gesprek en samen met hem of haar een brief voor de hulpverleners opstellen. Ook kan de pvp cliënten adviseren als ze een klacht willen indienen bij de klachtencommissie van het psychiatrisch ziekenhuis.

Cliënten mogen de pvp altijd spreken, ook tijdens een separatie. De pvp heeft geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de cliënt, spreekt hij niet met anderen over de klacht.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!