Particuliere thuiszorg

Particuliere thuiszorg is thuiszorg die niet vanuit de AWBZ of Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gefinancierd. Er is geen gemeente of zorgverzekeraar die bepaalt welke hulp er nodig is. Daardoor is particuliere thuiszorg wel anders ingericht dan reguliere thuiszorg.

Cliënten betalen zelf de kosten, maar daar staat tegenover dat ze ook meer controle hebben over de hulp die ze krijgen en meer vrijheid. Ze kunnen zelf een zorgverlener kiezen en de vorm van zorg bepalen die het beste bij ze past. De zorg wordt vaak als persoonlijker ervaren, ook vanwege de kleinschaligheid. Cliënten krijgen meer aandacht en het is vaak mogelijk om een vaste hulpverlener te krijgen. Er zijn verschillende vormen van particuliere thuiszorg, zoals 24-uurs zorg, nachtzorg, terminale thuiszorg en zorg bij de ziekte van Alzheimer.