Naturapolis

Een naturapolis is een zorgverzekering waarbij de verzekerde aanspraak heeft op zorg in plaats van vergoeding van gemaakte zorgkosten. Bij deze vorm van zorgverzekering geeft de verzekeraar aan tot welke zorgaanbieder de verzekerde zich moet wenden. Alleen de zorg van zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft, wordt vergoed. Als je toch naar een andere zorgverlener stapt, moet je een deel van de rekening zelf betalen.

Zorgverzekeraars sluiten contracten af met zorgverleners. Bij het selecteren van zorgverleners kijkt de zorgverzekeraar naar de prijs en naar de kwaliteit. Er bestaan drie soorten zorgverzekeringen: naturapolissen, restitutiepolissen en combinatiepolissen. Het verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat je met een restitutiepolis meer vrijheid hebt. Je mag zelf de arts en andere zorgverlener kiezen, zonder dat het van invloed is op de vergoeding. Een restitutiepolis is wel duurder dan een naturapolis.