Multidisciplinair overleg

Multidisciplinair overleg is overleg van deskundigen uit verschillende beroepsgroepen, bijvoorbeeld een arts, een verpleegkundige en een fysiotherapeut. Medisch en verpleegkundigen bepalen samen de diagnose en het behandelplan. Patiënten worden individueel besproken door een team van experts.

Het voordeel van het multidisciplinair overleg (ook wel afgekort tot MDO) is dat er door een team van experts overeenstemming kan worden bereikt over de vervolgstappen, de diagnose en het behandelplan. Ook kan het bijdragen aan de veiligheidscultuur, als professionals openlijk durven te praten over ervaringen en gebeurtenissen, waarbij de discussie gericht is op oplossingen en verbeteringen.