Mentorschap

Een mentor is iemand die kritisch meekijkt naar de zorg die de cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is zo goed mogelijke kwaliteit van de zorg voor de cliënt. Mentoren helpen iemand de regie over zijn of haar eigen leven te behouden.

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of naasten hebben om op terug te vallen. Door hun ziekte of beperking hebben ze moeite met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Ze hebben bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, lijden aan dementie of kampen met een psychische beperking.

Een mentor is de wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de cliënt. Hij wordt door de rechtbank benoemd. Als de cliënt dat zelf niet meer kan, is de mentor bevoegd om beslissingen te nemen. Daarnaast is de mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor persoonlijke zaken. Een mentor is niet bevoegd om beslissingen over financiële zaken te nemen. Een bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger is daarvoor de aangewezen persoon.