MEE NL

MEE NL is een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. In heel Nederland zijn er twintig MEE-organisaties, verspreid over het land. De landelijke koepelorganisatie is MEE NL. MEE biedt verschillende diensten aan, afhankelijk van de situatie en behoefte.

Het ideaal van MEE is een inclusieve samenleving, waarin iedereen ertoe doet en meetelt. De dienstverlening is ondergebracht in drie labels: cliëntondersteuning, academie en participatieprojecten. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Een vorm van cliëntondersteuning is ondersteuning bij de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ bij de aanvraag van een voorziening.

Met de Academie wil MEE NL kennis en expertise bevorderen bij professionals en organisaties, bijvoorbeeld door training en scholing. Met Participatieprojecten creeërt MEE met samenwerkingspartners uit het publieke en sociale domein een duurzame basis voor een succesvolle participatiemaatschappij.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!