Mantelzorger

Mantelzorgers zorgen (veelal) langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het gaat vaak om langdurige zorg. Behalve verzorging, kan mantelzorg ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn.

In onze maatschappij worden onbetaalde vormen van zorg, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk, steeds belangrijker. Mantelzorg kan intensief zijn, zeker als het moet worden gecombineerd met een baan en de zorg voor het eigen gezin. Als mantelzorgers teveel taken op zich nemen, kunnen ze overbelast raken. Gemeenten ondersteunen de mantelzorgers van hun inwoners. Bijvoorbeeld met tijdelijke overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). In Nederland zijn er ongeveer vier miljoen mantelzorgers.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!