Kortdurende opname

Een kortdurende opname is een tijdelijke opname in een verzorgings- of verpleeghuis gedurende maximaal zes weken bij een toegenomen zorgbehoefte, om de mantelzorger te ontlasten. Ouderen die nog thuis wonen, kunnen tijdelijk worden opgenomen, bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekenhuisopname of als verblijf met geneeskundige zorg noodzakelijk is.

Een kortdurende opname kan verschillende vormen aannemen. Zo is er de tijdelijke opname van cliënten met een Wiz-indicatie, een kortdurende opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Het verblijf is voor een afgebakende periode.

Ook mogelijk is een tijdelijke opname van cliënten in het kader van de substitutieregeling eerstelijns verblijf (ELV). Voorwaarde voor deze vorm van opname is dat de cliënt een medische aandoening heeft waarvoor verblijf met 24-uurs zorg of toezicht noodzakelijk is. Het verblijf is erop gericht om de cliënt in korte tijd weer naar huis te laten terugkeren. Voor kortdurende opnames, zowel Wiz als ELV, geldt een eigen bijdrage via het CAK.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!