Klassen

Klassen is de indeling van het aantal uren zorg per zorgfunctie per week, die men nodig heeft voor het indicatiebesluit van de CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het aanvragen van langdurige zorg die onder de Wet langdurige zorg valt, begint met het aanvragen van een indicatie bij het CIZ. Dat orgaan beoordeelt welke zorg en hoeveel zorg de aanvrager nodig heeft.

Elke klasse staat voor een bepaald aantal uur: klasse 1 is bijvoorbeeld 0 tot 1,9 uur per week. Het aantal uren zorg wordt aangegeven met een klasse. Een klasse geeft het minimale en maximale aantal uren of dagdelen per week aan. Als een cliënt gekozen heeft voor pgb, dan krijgt hij of zij een budget voor het gemiddelde aantal uren van de klasse.