Klachtenfunctionaris

Een klachtenfunctionaris is een door de zorgverlener of instelling aangewezen persoon die belast is met de opvang bij klachten. Deze functionaris kan de patiënt ook bijstaan als klager. Alle zorgaanbieders moeten een klachtenfunctionaris hebben. Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. Hij kan helpen bij het oplossen van de klacht en kan ook bemiddelen tussen de zorgverlener en de cliënt of zijn naaste, bijvoorbeeld door een gesprek te regelen.

De titel van klachtenfunctionaris kan verschillen per instelling. In sommige organisaties heet de functie geen klachtenfunctionaris, maar vertrouwenspersoon, klachtenbemiddelaar of medewerker klachtenopvang.

Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg kunnen voor hulp en ondersteuning ook contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Die is niet in dienst van de zorginstelling en behartigt de belangen van de cliënt. Ook deze hulp is gratis.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!