Jeugd-ggz

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Ongeveer vijf procent van alle kinderen in Nederland heeft een psychische aandoening, die hun leven en functioneren ernstig beperkt. Ze hebben zo een verhoogd risico op een verstoorde ontwikkeling. Kinderen met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis komen in aanmerking voor de specialistische jeugd-ggz.

In heel Nederland zijn er diverse ggz-instellingen met jeugdafdelingen. Jeugd-ggz is onderdeel van de brede en specialistische jeugdhulp. Gezondheidszorg wordt ook ondergebracht bij gemeenten. De ondersteuning is gericht op het oplossen van dagelijkse problemen en het beperken van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.

Voor de jeugd-ggz is een verwijzing nodig van een deskundige van de gemeente, de huisarts, een medisch specialist of jeugdarts. De meeste behandelingen vinden dicht bij huis plaats (ambulante zorg). Sommige kinderen worden voor behandeling opgenomen in een psychiatrische instelling.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!