Intramurale voorziening/behandeling

Een intramurale voorziening of behandeling is een (woon)instelling of behandeling die dag- en nachtzorg, hulpverlening en begeleiding biedt. In zo’n instelling wordt intramurale zorg geboden: zorg binnen de muren van de instelling. Intramuraal is het tegenovergestelde van extramuraal.

Een intramurale voorziening is bedoeld voor patiënten of cliënten die niet langer thuis, in hun eigen omgeving, kunnen wonen maar verzorgd moeten worden in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, een psychiatrische kliniek of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. De vorm van zorg hangt af van de behoefte.

Bij intramurale zorg is er vaak sprake van lange wachtlijsten. Om aan de eisen voor intramurale zorg te voldoen, moet er continu, 24 uur per dag, verpleging en/of zorg aanwezig zijn in de instelling. Voor 2015 viel intramurale zorg onder de AWBZ, maar deze wet bestat niet meer. Vanaf 2015 valt deze vorm van zorg voornamelijk onder de Wlz (Wet langdurige zorg).

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!