Internationaal toegankelijkheidssymbool

Een internationaal toegankelijkheidssymbool is een symbool dat aangeeft dat een gebouw toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een handicap. ITS is de afkorting daarvan. Het symbool is in 1971 ingevoerd. Het bestaat uit een blauwe achtergrond met een afbeelding in de kleur wit van een persoon in een rolstoel, zoals hieronder te zien is. Dit logo is een internationale standaard. Het copyright berust bij de International Commission on Technology and Accessibility.