Intensieve thuiszorg

Intensieve thuiszorg betekent dat mensen meer dan drie uur extra verpleging en verzorging per dag nodig hebben. Er zijn twee soorten intensieve thuiszorg: de reguliere variant en de psychiatrische intensieve thuiszorg.

Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT) is thuiszorg voor volwassenen die kampen met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa). Deze intensieve thuiszorg zorgt ervoor dat cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben in hun eigen omgeving en bestaat uit begeleiding en behandeling.

De reguliere vorm van intensieve thuiszorg is geschikt om opname in het ziekenhuis of verpleeghuis te voorkomen. De cliënt kan zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Intensieve thuiszorg kan plaatsvinden in verschillende stadia van ziekte of herstel, bijvoorbeeld herstel na een operatie. Het kan voor een korte of lange tijd worden ingezet.