Indicatieorgaan

Een indicatieorgaan is een organisatie die vaststelt of een persoon zorg nodig heeft en zo ja, welke soort en welke hoeveelheid. Een indicatieorgaan bestaat uit meerdere deskundigen die zich samen over de zorgvraag buigen. Het indicatieorgaan overlegt hoe en door wie iemand het beste kan worden geholpen. Er wordt onderzoek gedaan naar de zorgvraag van de cliënt  en naar de persoonlijke situatie. Vervolgens is er een indicatiebesluit, de beslissing die wordt genomen.

Een indicatie voor langdurige, intensieve zorg wordt verstrekt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Eerder werd deze vorm vergoed vanuit de AWBZ, naar deze wet is er niet meer. Tegenwoordig wordt de zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Het is ook mogelijk om via het CIZ pbb (persoonsgebonden budget) aan te vragen. Dit is een bedrag waarmee cliënten zelf (een deel van) de zorg kunnen bekostigen.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!