Indicatie

Een indicatie is een verwijzing of bewijs van een arts of andere specialist voor een bepaalde aandoening of ziekte. Dit wordt vaak gebruikt voor verzekeringen.

Wie aangewezen is op zorg, moet steeds vaker voor die zorg een indicatie krijgen. Anderen beoordelen of de gevraagde zorg nodig is, hoeveel zorg dat is en welke zorg. Indicatiestelling is dus het vaststellen van de noodzakelijke zorg. Alleen met deze indicatie komt de cliënt voor de zorg in aanmerking. De toegang tot zorg verloopt via het indicatieorgaan, het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), waarvan er regionale zorgkantoren bestaan.