Hulpvraag

Een hulpvraag is een door de cliënt zelf of door zijn omgeving geuite zorgbehoefte. De hulpvraag wordt ook wel ‘zorgvraag‘ genoemd. Het verzoek kan door de cliënt zelf of door zijn of haar omgeving worden ingediend. Een ziekte of beperking kan allerlei gevolgen hebben voor het dagelijkse leven.

Daarom is het belangrijk om je hulpvraag helder te hebben. Deskundigen zoals de huisarts, een cliëntenondersteuner, het wijkteam of Wmo-loket van de gemeente kunnen helpen om een duidelijke hulpvraag te stellen. Voor veel vormen van professionele zorg en ondersteuning is een indicatie, verwijzing of beschikking vereist.