Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp is een vorm van thuiszorg waarbij professionele hulpverleners de zorgbehoevende mensen thuis helpen bij het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken, bij verplaatsingen in en rond de woning en bij persoonsverzorging. De frequentie hangt af van de zelfredzaamheid van de persoon die hulp vraagt en van zijn of haar verwanten.

Huishoudelijke verzorging houdt ook in dat er een warme maaltijd wordt bereid. Ook schoonmaakwerkzaamheden, zoals dweilen, vegen en de ramen lappen en huishoudelijke taken als de was doen en strijken, vallen onder huishoudelijke hulp. In Nederland wordt de professionele verzorging verleend door een medewerker die in dienst is van een aanbieder, meestal een thuiszorgorganisatie of schoonmaakbedrijf, of in dienst van de cliënt zelf, de alfahulp.