Herindicatie

Herindicatie is het opnieuw vaststellen van de aard en mate van de zorgbehoefte. Meestal gaat het om zorg die vanuit de AWBZ wordt betaald. Dat kan bij verschillende instanties worden gedaan, zoals het CAK en het CIZ. Er zijn verschillende redenen waarom een herindicatie nodig kan zijn, bijvoorbeeld als de zorgbehoefte verandert, als de indicatie afloopt of als er veranderingen zijn in de wet- en regelgeving.