GGZ-instelling

Een ggz-instelling is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, zoals een RIAGG, psychiatrische ziekenhuis en RIBW. Vaak zijn deze tot één grote ggz-instelling gefuseerd. De geestelijke gezondheidszorg is een vakgebied van de gezondheidszorg, dat zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt.

Ggz instellingen vind je in het hele land, van kleinschalig tot grote behandelcentra. In de eerstelijns-ggz wordt de lichtere psychische problematiek behandeld, bijvoorbeeld angstklachten of een burn-out. In de tweedelijnszorg worden patiënten behandeld met zware, complexe psychische problematiek. De behandelingen worden betaald vanuit de basisverzekering.

De laatste jaren zijn er bij ggz-instellingen een aantal tendensen zichtbaar: van intramurale zorg naar extramurale zorg. Zorg wordt bij voorkeur dicht bij huis verleend, in plaats van verblijf in een instelling.